Trots op jouw eigen manier van groeien

Met de juiste hulp zet je stappen vooruit

Begeleiding houdt in dat Fourelle helpt bij het stellen -en het behalen- van doelen op gebied van welzijn, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst, weerbaarheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen of mindset. Bij jonge kinderen worden de ouders hierbij nauw betrokken, om ook thuis voorwaarden te creëren die het proces ondersteunen. Indien nodig kan ook de school hierin een rol vervullen.

Wie ben jij en waar loop je tegenaan?

Wanneer problemen een te grote blokkade gaan vormen om het zelf op te lossen, kan begeleiding een positieve wending opleveren. In een begeleidingstraject wordt een helder inzicht verkregen in blokkades, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Er worden mogelijkheden ontdekt om emoties, gedachten, reacties en resultaten positief te beïnvloeden. Deze inzichten bieden zelfvertrouwen, plezier, resultaat en zin in het leven. Fourelle gebruikt hierbij technieken waardoor kinderen zelf gaan nadenken over wat voor hen het beste is. Er worden dus voornamelijk vragen gesteld. De oplossing zit uiteindelijk in jezelf…