Fourelle leert je leren

Remedial teaching verbetert je leerprestaties

Bij remedial teaching wordt gericht gewerkt aan de doelen die samen zijn opgesteld aan de hand van de hulpvragen op leergebied. Vaak is er een nauwe samenwerking met school en ouders, om zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen. Ook wordt er gekeken welke leerstijl het best bij je past, zodat we daar de juiste werkvormen bij kunnen gebruiken. Het is hulp die volledig is toegespitst op de vragen van de leerling: het is maatwerk. Welzijn, groei in competentiebeleving en zelfvertrouwen worden hierin altijd meegenomen.

Juist omgaan met leerproblemen en leerachterstanden

Niet alle leerproblemen zijn een gevolg van beperkingen in de capaciteiten van kinderen. Er kan sprake zijn van een leerstoornis zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, NLD of andere leerstoornissen waardoor het leren stagneert. Maar ook hoogbegaafdheid, beelddenken, faalangst, hooggevoeligheid en minder sterke executieve functies kunnen leerproblemen veroorzaken.

Soms zijn leerproblemen voor een deel het gevolg van tekorten in het onderwijs, van beperkingen van de methode of van omstandigheden en gebeurtenissen in het leven van een kind. Het is niet altijd mogelijk om invloed uit te oefenen op alle oorzaken, maar Fourelle legt vooral de focus op wat wel mogelijk is. En dat is vaak verrassend veel!