Vanuit een open houding kijken naar jouw vraag

Elk mens is uniek en heeft een eigen vraag

Vanuit dit beeld volgt Fourelle geen standaardmethodes of begeleidingswijzen. Omdat ieder mens uniek is, wordt met een open houding gekeken naar wie je bent en wat jouw specifieke vraag is. Er wordt gekeken welke zaken goed gaan en welke nog niet. Om van daaruit jouw doelen te bepalen; welke kennis en vaardigheden wil jij ontwikkelen? Vervolgens gaan we samen op pad, waarbij Karin haar koffer, goed gevuld met ervaring, kennis en vaardigheden, voor je meeneemt. Daar gaan we uithalen wat voor jou de beste aanpak is.

Fourelle volgt hierbij een vaste procedure

Beeldvorming

Er wordt altijd gestart met beeldvorming; hoe is het nu? Waar loop je tegenaan en in welke context?

Vraagstelling

Wat is de vraag van het kind of de jongere die ondersteund gaat worden? Welke kennis of vaardigheden wil je ontwikkelen? De ervaring leert dat kinderen en jongeren over het algemeen heel goed weten waar ze bij geholpen willen worden. Daarbij goed aansluiten stimuleert de intrinsieke motivatie; een belangrijke factor voor het slagen van de extra ondersteuning.

Doelen stellen

Waar sta je nu, in welk aspect wil jij je ontwikkelen? Waar wil je over een bepaalde periode staan?

Plan maken

Hoe gaan we bij de gestelde doelen komen? Wat is nodig, welke kwaliteiten en talenten kun je hierbij gebruiken en welke stappen gaan we zetten?

Evalueren

Regelmatig controleren we of we op de goede weg zijn. Of moet er wellicht eerst nog een zijpad bewandeld worden, voor we weer op de hoofdweg verder kunnen?

Belangrijk om te weten

Tijdsduur begeleidingstraject

De uiteindelijke tijdsduur van de begeleiding is sterk afhankelijk van de vraag en kan daardoor variëren van enkele weken tot maanden of langer. Met basisschoolkinderen wordt gewerkt in sessies van 45 minuten. Met middelbare scholieren tot en met volwassenen in sessie van 60 minuten.

Locatie Praktijk Fourelle

De begeleidingstrajecten vinden in principe plaats in de praktijkruimte van Fourelle in Breda. Op verzoek is dit ook mogelijk op de schoollocatie. Praktijk Fourelle wordt ook ingehuurd door scholen voor kinderen met arrangement. In dat geval vindt de begeleiding altijd plaats op school.

Facturatie en betaling

Maandelijks krijgt u een nota thuisgestuurd. Hierop is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing. Lees ook de algemene voorwaarden.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen afspraken.

Annulering

Een afspraak afzeggen is alleen mogelijk als dit tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Indien het niet anders kan, uiterlijk op de dag van de afspraak voor 8.15 uur. Wanneer afspraken zonder afzegging genegeerd worden, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.