Drijvende kracht achter Fourelle

Gedreven en ambitieus

Mijn naam is Karin Bakkeren, oprichter en eigenaar van Praktijk Fourelle. Sinds mijn opleiding Master Sen Gedragsspecialist is oplossingsgericht werken een uitgangspunt geworden in mijn werk. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen beschikt over eigen krachtbronnen en oplossingen, maar er soms tijdelijk even niet bij kan. Autonomie-ondersteuning vind ik hierbij heel belangrijk evenals relatie en competentiebeleving (Luc Stevens); welke condities kan ik scheppen waarbinnen anderen zichzelf gaan motiveren en ontwikkelen? Naast mijn werk heb ik een fijn privéleven met twee prachtige zoons, een lieve vriend en twee leuke honden.

Praktijk Fourelle

De naam Fourelle staat voor de combinatie (4 x ‘L’): Lucht, Licht, Liefde en Loslaten. Dat is wat ik graag wil meegeven. Dit zijn voor mij de vier basis ingrediënten die ik gebruik om het bovenstaande te realiseren.

Ambitie

Doceren, coachen, begeleiden, enthousiasmeren, inspireren, uitdagen, talenten naar boven halen en mensen in hun kracht zetten, vanuit rust, aandacht, respect, passie en zelfreflectie.

Ruime ervaring

Binnen het onderwijs heb ik in chronologische volgorde onderstaande functies met plezier vervuld:

  • Leerkracht basisonderwijs
  • Remedial teacher
  • Intern begeleider
  • Gedragsspecialist
  • Ambulant begeleider van leerlingen met een arrangement

Eigen praktijk

Sinds 2000 werk ik, naast de hiervoor genoemde functies, parttime in mijn eigen praktijk. In 2014 heb ik gekozen om fulltime in de praktijk aan de slag te gaan. Daarnaast werk ik met veel plezier samen met Karin Engelen en ontwikkelen we gezamenlijk succesvolle nieuwe werkvormen van remedial teaching zoals opfriscursussen, een leesgroep en groeps-RT.

Nieuw: groeps-RT op scholen

In 2021 is gestart met het verzorgen van groeps-RT voor scholen. Zo wordt invulling gegeven aan de inzet van de -door de overheid beschikbaar gestelde- coronagelden. Erg inspirerende opdrachten, waar we met groot plezier aan werken. Middels diverse werkvormen (spel, beweging, samenwerken, werkbladen) komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen. Het enthousiasme van de kinderen werkt als een positieve spiraal voor zowel het leerplezier als de leerresultaten.

Docent Avans+

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden in mijn praktijk, ben ik freelance docent bij Avans+ en verzorg ik taalmodules. In mijn lessen taaldidactiek hoop ik, met mijn visie en ruime ervaring, studenten vooral te inspireren tot goed en passend onderwijs.

Cursussen en workshops

Om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten rondom leren en gedrag, volg ik regelmatig interessante cursussen en workshops. Als professional ben ik aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van remedial teachers en bij de landelijke beroepsvereniging van begeleiders. Daarnaast participeer ik met veel plezier in twee intervisie groepen waar we elkaar inspireren, ideeën en tips uitwisselen, casussen bespreken en met elkaar studeren.